COUR CARREE - organizačná zložka zahraničnej osoby